Ordningsregler

Respektera att mellan 23.00-07.00 skall det vara lugnt.

Tänk på att köra med försiktighet och inte i onödan på området.
Max 10 km/t

Rasta inte hundar vid badstrand. Hundägare ombeds att rasta hundar utanför området och plocka upp efter hunden.

Eldning är förbjuden inom området, vill du grilla tänk på brandfaran, det finns grillplats inom campingområdet. Grillkolrester kastas i därför avsedd kärl vid sopcontainer.

Hantering av gasol skall ske med försiktighet och enligt gällande föreskrifter.

Med hänsyn till brandrisken skall avståndet mellan husvagnar vara minst 4 meter, vid mindre avstånd har personalen rätt att kräva att ekipage flyttas.