Ordningsregler

Ordningsreglerna i sin helhet – se PDF

Medskogssjöns camping är en plats där vi vill att alla ska trivas och ha det trevligt. Söndag-Torsdag mellan kl. 23 och kl. 07 (musiken stänger vi av senast kl 22) samt Fredag-Lördag mellan kl. 01 och kl. 09 (musiken stänger vi av senast kl 00) ber vi er att visa extra hänsyn till sovande grannar, det innebär att det är OK att umgås i förtält och husvagnar men att vi gör det på ett sätt som inte stör.

Lyssna gärna på musik men tänk på dina grannar som kanske inte delar din musiksmak. Spela på låg volym eller använd hörlurar, efter kl 22 resp 00 skall musiken stängas av – se ovan.

Undvik onödig motorfordonstrafik. Kör i gånghastighet (max 10 km/h) och så korta sträckor som möjligt (gäller även snöskotrar och fyrhjulingar).

Husdjur är välkomna, dock skall dom hållas under uppsikt på ett sådant sätt att andra inte störs. Hundar ska vara kopplade (kort koppel) på campingen och rastas utanför området, det finns gott om stigar och vägar i närheten. All avföring plockas naturligtvis upp och läggs i sopkärl. Det är förbjudet att lämna husdjur utan tillsyn i husvagn/husbil eller förtält/tält. Hundar får bada i sjön vid naturstigens början. I övrigt råder djurförbud i området närmast sjön.

Eldning är förbjuden inom området, vill du grilla tänk på brandfaran, det finns grillplats inom campingområdet. Grillkolsrester kastas i därför avsedd kärl vid sopcontainern.

Gasol- och el- anslutningar skall vara provade och godkända enligt gällande bestämmelser. Gästen ansvarar för att föreskrifterna är uppfyllda. Hantering av gasol skall ske med försiktighet och enligt gällande föreskrifter.

Med hänsyn till brandrisken skall avståndet mellan husvagnar vara minst 4 meter, vid mindre avstånd har personalen rätt att kräva att ekipage flyttas.