Området

Vy över sjön

Campingen satsar hårt på säkerhet och kräver ett minimiavstånd mellan husvagnar och andra vagnar inkl. förtält på minimum 4 meter.

Brandredskap och slangar finns utplacerade på området. Vid dessa finns information om placering och släckartyper. Denna information finns även utanför toaletterna. Campingen har egen släckpersonal utmärkta med orange västar. Deras order skall alltid följas i händelse av fara.

Utrymningsplan finns anslagen vid varje brandsläckare.
Medtag om möjligt varma kläder/filt till samlingsplatsen om vädret så kräver. Fordon får ej medtagas.