Området

Vy över sjön

Campingen satsar hårt på säkerhet och kräver ett minimiavstånd mellan husvagnar och andra vagnar inkl. förtält på minimum 4 meter.

Brandredskap finns utplacerade på området vid plats nr 17 och nr 57, vid stuga 1A samt på fram- och baksidan av servicehuset (skyltat). Vid dessa finns information om placering och släckartyper samt utrymningsplaner.

Samlingsplats vid eventuell brand är vid flaggstängerna utanför restaurangen.

Utrymningsplaner finns anslagna vid brandsläckarna.
Medtag om möjligt varma kläder/filt till samlingsplatsen om vädret så kräver.
Fordon får ej medtagas.

Följ oss på sociala medier: