Bokning

Medskogssjöns Camping lagrar personuppgifter om dig som gäst i en databas som används i campingens bokningssystem. Uppgifterna lagras i minst ett år från senaste uppdatering.

Som gäst har du rätt att få utdrag på lagrade uppgifter. Du har också har rätt att få uppgifterna raderade efter vistelsen. Adresser och telefonnummer används inte för direktreklam. E-post/mobilnummer används för utsändande av fakturor för bokad stuga/campingplats när så överenskommits samt för elförbrukning och säsongsavgift för säsongsgäster. E-post kan även användas för utsändande av enkäter vid utcheckning.

Gästdata som lagras är: Förnamn, Efternamn, Företag/organisation, E-post, Person-/organisationsnummer, ev Momsregistreringsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer samt ev registreringsnummer på husvagn/husbil.

Genom insändande av kontaktuppgifter för bokning godkänner du vår personuppgiftshantering samt våra ordningsregler och du förbinder dig att följa dem. Överträdelse av våra ordningsregler kan innebära omedelbar avhysning och ingen återbetalning av erlagd campingavgift kommer att ske.

Ofullständigt ifyllt formulär (gäller obligatoriska fält) innebär att vi inte kommer att behandla din bokning.

Medskogssjöns Camping will store personal information about you as our guest in a database which is used for the Campings booking system. The information is stored for at least one year from the latest update.

As a guest your are entitled to get information about what information we have about your. You are also entitled to get your personla information erased after your visit. Adresses and telephone numbers are not used for direct advertising. E-mail/cellphone numbers are used for sending invoices for booked cabins/campsites when agreed on and for electic consumption and seasonal fees for seasonal guests E-mail can also be used for sending surveys after checking out from the camping.

Guest data that is stored is: First name, Surname, Company/organization, E-mail, Personal/organization number, possibly VAT registration number, Address, Postcode, City, Country, Telephone number and possibly registration number of caravan/mobile home.

By submitting contact details for booking, you agree to our handling of personal data and you also accept the rules of procedure and undertake to follow them. Violation of our rules may result in immediate eviction and no refund of camping fees paid will be made.

Incompletely completed form (applies to mandatory fields) means that we will not be process your booking.

Följ oss på sociala medier: